my-logo82

Membran hakkında

productsMembranlar ayrıştırma bariyerleri olarak görev yapan ve sıvıları ayrıştırmada kullanılan ince filmlerdir. Geniş bir uygulama yelpazesinde kullanıldıklarında, kimyasal ürünün membrandan geçiş oranını kontrol eder. Endüstriyel atıksu ve diğer asit akıntıları için, membranlar akıntıların tekrar kullanım veya atılma/alınma amacıyla işlenmesi ve ayrılması için kullanılır.

Sentetik olarak üretilen membranlar tipik olarak laboratuarlarda ayrıştırma amacıyla veya farklı endüstrilerde kullanılmak üzere üretilir. Bu membranlar küçük ve büyük ölçekli endüstriyel proseslerde 20. yüzyılın ortalarından beri başarıyla kullanılmaktadır. Bu membranlar organik materyalllerden (polimerler gibi) veya inorganik materyallerden üretilebilir. Sentetik membranlar genellikle yüzey kimyalarına, esas kısım yapısına, morfolojisine, ve üretim metoduna göre sınıflandırılır. Sentetik membranların kimyasal ve fiziksel özellikleri (partiküllerin tutulması ve geçişine izin verilmesi), bunun yanında "itici güç" mekanizması, bir membranın ayırma prosesini tanımlar. Bu itici güçlerden en sık rastlananı basınç ve konsantrasyon gradyantıdır. Sentetik membranlar ayrıca uygulama ve ayırma rejimine göre kategorize edilir. En sık rastlanan sentetik membran ayırma prosesleri su arıtma, ters osmoz, doğal gazın dehidrojenlenmesi, hücre partiküllerinin mikrofiltreleme ve ultrafiltreleme ile çıkarılması ve mikro organizmaların süt ürünlerinden ve diyalizden çıkarılmasıdır.

Polimerik membranlar ayrıştırma için en sık kullanılan membranlar olmalarına rağmen, hangi membran polimerinin kullanılacağının tespiti karmaşıktır. İstenilen uygulama için uygun karakteristiklere sahip polimerin seçimi teknolojik birikim gerektirir. Örneğin: Polimer zorlu temizlik şartlarına dayanmalı ve spesifik membran üretim teknolojisiyle uyumlu olmalıdır. Çoğu membran polimeri özelliklerini iyileştirmek için greflenmiş, özel olarak modifiye edilmiş veya kopolimerler olarak üretilmiştir.

AMS membranları tescilli kimya ve ek yüzey modifiyeleri ve manipülasyon kimya üzerine üretilmiştir.