my-logo82

Arge

  • technologyrdAMS işlemlerinin temel odağındaki kapsamlı Arge çalışmalarımızla gurur duymaktayız. Bu çalışmalar asit, solvent ve alkalin ortamlar için özel membran ürünlerinin geliştirilmesine olanak tanımıştır.
  • AMS ürün gamını farklı müşteri şartlarına (kimyasal ve termal stabilite, uygulanabilir çalışma basınçlarınn genişletilmesi, membran performansını [akış ve reddetme] iyileştirme) uyum sağlayarak genişletmeye devam etmektedir.
  • Arge yatırımlarımız sayesinde ürünlerimizi sürekli geliştimekte ve üretim yöntemlerimizi iyileştirmekteyiz. Bu sayede teknolojik liderliğimizi sürdürmekteyiz. 
  • Gelişmiş laboratuar montaj ve test ekipmanlarımız süregelen Arge çalışmalarımıza olanak tanımaktadır.