my-logo82

Çevresel faydalar

technologyenviroAMS membranları çevre yönetmeliklerinin artan atık su hacimlerini azaltma ve su ve kimyasal kaynakların geri dönüştürülmesi gerekliliklerine cevap vermektedir. Ultrafiltreleme ve nanofiltreleme membran teknolojisi endüstriyel müşterilerin kimyasal, su ve enerji kaynaklarını etkin olarak yönetirken, atık su ve asit akıntı işleme masraflarını azaltmasına olanak sağlar. Ayrıca, AMS membran parçalarıın dayanıklılığı ve güvenilirliği sebebiyle, genellikle her yıl değiştirilen atıksu ve kimyasal akıntı sistemlerinin parçaları daha seyrek değiştirilir.

Asit maden drenajı, ağır metal yönünden zengin yüksek asitli suyun oluşumu ve hareketidir. Bu asitli su, yüzey suyunun (yağmur suyu, kar suyu ve gölet suyu) ve sığ zeminaltı sularının sülfür içeren mineral bulunduran kayalarla girdiği kimyasal reaksiyon sonucu ortaya çıkan sülfürik asitten oluşur. Ağır metaller, asitle temas eden kayalar yıkanarak uzaklaştırılabilir. Bu proses, bakteri hareketi ile arttırılabilir. Ortaya çıkan sıvılar oldukça toksik olabilir ve yeraltı sularıyla, yüzey sularıyla veya toprakla karışması, insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde zararlı etkilere sebep olabilir.

Membran teknolojisi; güvenilirliği, basitliği ve ucuz kurulum ve işletim maliyetleri sebebiyle dünya genelinde önde gelen ayırma teknolojisi olarak benimsenmiştir. Bunun sonucu olarak; ultrafiltreleme, nanofiltreleme ve ters osmoz gibi membran ayırma teknolojileri, madencilik ve mineral işleme sırasında oluşan seyreltik akıntı ve pissuları işlemede artarak kullanılmaktadır. Membranlarımız bu seyreltilmiş akıntıları işleyebilir ve iki akıntıya dönüştürebilir: Temiz  sızmış su ve (bazı uygulamalar için) kıymetli inorganiklerin geri kazanımında kullanılabilir konsantre.

Bu teknolojinin kanıtlanmış başarısına rağmen, bazı endüstriyel alanlar membran teknolojisinin avantajlarından; piyasadaki membranların kısıtlı stabilitesi, seçiciliği ve kısıtlı operasyonel basıncı (40 bara kadar) sebebiyle hala faydalanamamaktadır. Teorik olarak, çoğu endüstriyel su ve atıksu akıntıları membranlarla maliyet etkin olarak  işlenebilmektedir. Pratikte, bu akıntılar çok agresiftir ve aşırı pH seviyeleri veya organik solvent içermeleri sebebiyle piyasadaki membranları tahrip etmektedir.

AMS Teknolojileri asit maden drenajının sebep olduğu çevresel zararı önemli ölçüde azaltabilir. Membranlarımızın agresif akıntılara dayanıklılığı test edilip kanıtlandığından dolayı halihazırdaki kirlenmiş tortuları işlemede kullanılabilir.