my-logo82

Alkalin

applications-alkaline

Alkalin dayanıklı nanofiltreleme membranları

AMS membranları geniş bir endüstri yelpazesinde kullanılabilir. Alkalin dayanıklı membranların temel uygulamaları:

 • Küspe ve suni ipek: aşındırıcı likörlerin hemiselülozdan ve diğer organik kontaminanlardan temizlenmesi, sodyum hidroksitin %95'e varan tekrar kullanımına olanak sağlar
 • Yiyecek, içecek ve süt ürünleri: Kullanılmış aşındırıcı üretim hattı temizlik akıntılarını (CIP) ve IEX rejenerasyon çözeltilerinin temizlenmesi (şeker renksizleştirme operasyonlarında) sodyum hidroksitin %95'e varan tekrar kullanımına olanak sağlare
 • Kimyasallar: Birçok endüstriyel uygulamada alkali ortam üreten proseslerde alkali geri kazanımı ve son ürün konsantrasyonu

Test edilmiş alkali çözeltiler:

 • 20% NaOH
 • 20% KOH

Bu ortamlardaki tipik uygulamalar:

 • Kullanılmış alkali akıntıların geri kazanımı (NaOH, KOH)
 • Alkali akıntılardan metallerin geri kazanımı
 • Kullanılmış elektrolit solüsyonların geri kazanımı
 • Nötrleştirmeden önce endüstriyel atıksudan COD azaltımı
 • Şişe ve ekipman temizleme solüsyonlarının geri kazanımı
 • Standart uygulamalarda membranların agresif temizliği

Ayırma ihtiyaçlarınız için AMS Teknolojileri mühendisiyle iletişime geçiniz.